Zákony a §

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

04.03.2012 12:45
  Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 33 zákona č. 154/2000...

Zákon České národní rady č. 246/1992 Sb.

04.03.2012 12:10
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: Část první Obecná ustanovení § 1 Účel zákona Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z...

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

04.03.2012 12:09
  VYHLÁŠKA ze dne 22. prosince 2008 č. 4/2009 Sb., o ochraně zvířat při přepravě Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 8b odst. 4 a 7 a § 8e odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č....

Stavební zákon paragraf § 103

04.03.2012 11:59
§ 103 Stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce nevyžadující stavební povolení ani ohlášení (1) Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují a) budovy, a to 1. stavby o jednom nadzemním podlaží do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky,...