Berrichon du Cher (BE)

Berrichon du Cher (BE)

Masné francouzské polojemnovlnné bílé plemeno, které vzniklo v 18. století v regionu Berry křížením místních domácích ovcí s merinkami, plemenem southdown, leicester, cotswold a romney marsh. Svaz chovatelů Berrichon du Cher byl založen v roce 1895, plemenná kniha v roce 1936. Domovinou je Department Cher. Ovce jsou většího tělesného rámce, pevné konstituce, klidného temperamentu, s výborně utvářenými masnými partiemi a širokým postojem silných a pevných končetin. Hlava těžší, klínovitá, bezrohá. Vlna řidší, rouno polouzavřené, sortiment vlny B-BC (25-29 µm). Obrůst hlavy, končetin a břicha slabý. Plemeno rané, s dlouhým plodným obdobím s možností trojího bahnění za dva roky a vynikajícími přírůstky jehňat. Jehnice lze zapouštět při dobrém odchovu ve věku 10-12 měsících o hmotnosti 45-50 kg. Plemeni vyhovuje spíše oplůtkový způsob pastvy. Živá hmotnost bahnic 70-80 kg, beranů 100-120 kg. Je vhodným otcovským plemenem pro křížení ovcí zejména s jemnovlnnými a polojemnovlnnými plemeny. Výkrm jehňat lze provádět do živé hmotnosti 40 kg.

Plodnost na obahněnou ovci 140-160 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 35-40 kg, denní přírůstek v odchovu a výkrmu 300-350g, roční stříž potní vlny bahnic 3,5 -4,5 kg, beranů 4,5-5,5 kg, délka vlny 7-9 cm, výtěžnost vlny 55-60 %.