Oxford Down (OD)

Oxford Down (OD)

Anglické masné, krátkovlnné, tmavohlavé plemeno s polojemnou vlnou, vyšlechtěné křížením s plemenem cotswold x hampshire a southdown. Plemenem uznáno v roce 1851, plemenná kniha vedena od roku 1889. Podílelo se na vzniku mnoha tmavohlavých plemen ovcí v Anglii, Dánsku, Francii, Lotyšsku, Německu, Švýcarsku. Berani i bahnice se vyznačují velkým tělesným rámcem, širokým hřbetem a prostorným hrudníkem. Hlava přiměřeně dlouhá, široká s rovným profilem, obě pohlaví bezrohá. Mulec černý, tmavé uši průměrné délky. Krk středně nasazený a odpovídající délky, u beranů silnější. Hrudník hluboký a široký. Hřbet dlouhý, široký a dobře zmasilý. Záď dlouhá, poměrně rovná, končetiny silné, středně dlouhé, spěnky pevné, paznehty tmavě zbarvené. Vlna bílá, pololesklá, zkadeřená, sortiment B-CD (25,1-35,0 mm). Kůže jemná, růžová. Plemeno odolné a vhodné k užitkovému křížení s kombinovanými užitkovými typy. Vyhovuje mu jak oplůtkový, tak jiné způsoby pastvy. Jehnice lze zapouštět v 10-12 měsících věku o hmotnosti 50-55 kg. Mléčnost a mateřské vlastnosti bahnic dobré. Živá hmotnost bahnic 80-90 kg, beranů 110-120 kg. Do ČR dovezeny z Dánska v první polovině devadesátých let.

Plodnost na obahněnou ovci 150-170 %, živá hmotnost jehňat ve 100 dnech věku 30-35 kg, přírůstek ve výkrmu a odchovu 300-350 g, roční stříž potní vlny bahnic 3,5-4,5 kg, beranů 4,5-6,0 kg, délky vlny 7-10 cm, výtěžnost vlny 50-55 %.