Schmallenberg virus

Schmallenberg virus

Nová nebezpečná nákaza skotu, ovcí a koz v Evropě-Schmallenberg virus
V Holandsku a Německu byly v poslední době hlášeny případy nové virové nákazy, která byla popsána u skotu, ovcí a koz. Virus vyvolává vysokou horečku, průjem, ztrátu kondice, výrazné snížení užitkovosti až úhyny. U novorozených mláďat byly popsány vrozené vady a deformity. Virus je přenášen především vektory a transplacentárně. Riziko přenosu na člověka je velice nízké a nebylo zatím potvrzeno.
Etiologie
V listopadu 2011 pracovníci z Friedrich-Loeffler Institutu v Německu identifikovali v séru skotu trpícího specifickým febrilním syndromem přítomnost virových sekvencí, které poukazovaly na výskyt virů z čeledi Bunyaviridae, rodu Orthobunyavirus. Virus byl izolován na buněčných kulturách. Na základě předběžných informací je tento virus blízce příbuzný s Shamonda-, Aino- a Akabane viry patřícími do séroskupiny Simbu známých jako viry způsobující onemocnění přežvýkavců. Virus byl pojmenován Schmallenberg virus, jelikož infikovaný skot pocházel z hospodářství ve Schmallenberg v okrese Hochsauerlandkreis. Podobné nálezy byly hlášeny z Nizozemí i u ovcí a koz, kde byly u novorozených mláďat infikovaných během intrauterinního vývoje popsány vrozené deformace a vývojové vady.
Přenos a vektoři
Shamonda-, Aino a Akabane- viry blízce příbuzné se Schmallenberg virem jsou přenášeny především zástupci z čeledi Culicoides /tiplíci/, zástupci z čeledi Culicidae /komárovití/ se mohou uplatnit v přenosu také, ale jejich role je považována za minoritní. Jejich přirozený životní cyklus zahrnuje teplokrevné obratlovce, kteří mohou působit i jako hostitelé a šíří dál virus při migraci a přesunech. Infekce u těchto hostitelů probíhá obvykle inaparentně, ačkoliv se u zvířat vyvíjí virémie jako následek pokousání členovci. Lidé jsou považováni za koncového hostitele a v šíření viru nehrají žádnou roli.
Rezervoár
Jako rezervoár pro Ortobunyaviry, séroskupinu Simbu může sloužit široká skupina volně žijících zvířat (lenochodi, kosmani) a hospodářských zvířat (skot, prasata, kozy). Akabane virus byl zjištěn u skotu, bůvolů, ovcí, velbloudů, jelenů, kozy, koní a psů.
Klinické příznaky
U postižených dojnic v Německu došlo v létě 2011 k vysoké míře výskytu těchto symptomů: horečka (> 40 °C), zhoršení celkového zdravotního stavu, nechutenství a snížená produkce mléka (až o 50 %). Symptomy vymizely po několika dnech. V Nizozemí byla u skotu v srpnu a září pozorována horečka, průjem a snížená produkce mléka. Na začátku prosince došlo k rození jehňat s kongenitálními malformacemi jako skolióza, hydroencephalus a arthtogryposis. Riziko přenosu na člověka Schmallenberg virus dosud nebyl popsán jako původce onemocnění u člověka. Shamonda-, Aino a Akabaneviry geneticky blízce příbuzné s Schmallenberg virem se nachází pouze u zvířat. Avšak zoonotický potenciál tohoto viru nemůže být vyloučen vzhledem k tomu, že některé viry z rodu Orthobunyavirus i séroskupiny Simbu mohou způsobit onemocnění u člověka: Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)vypracovalo ve vztahu k Schmallenberg viru studii s analýzou rizika, která je dostupná na webové adrese: https://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.a...