Svrab

Svrab

Svrab

chronické parazitární onemocnění, příznakyink. doba několik dní až 3 měsíce – závis na množství zákožek, na prostředí a stavu zvířat, neklid, pruritus (večer, v noci)

Původce: Psoroptes ovis (Prašivka ovčí)

viditelný pouhým okem (na hranici viditelnosti), cizopasí pouze u ovcí, živí s tkáňovým mokem a výpotkem

Zdroje a šíření:

přímý přenos – klinicky a latentně nemocné ovce

nepřímý přenos – ovčácký pes, člověk, prostředí ovčína