Dotace

14.12.2012 17:56

 

Dotace pro chovatele ovcí a koz v roce 2012

 
Ministr Petr Bendl schválil sazby pro rok 2012 mj. na podpory podle článku 68. Chovatelů ovcí a koz se týká Platba na bahnice, popřípadě kozy pasené na travních porostech, sazba je 1 886,80 Kč/VDJ. Úplný přehled najdete v příloze. Zemědělci obdrží na přímých platbách přibližně 1,92 mld. korun. Dotace začne vyplácet Státní zemědělský intervenční fond.
Pro chovatele ovcí a koz budou v roce 2012 vyplaceny dotace na šlechtění v následující výši:
kontrola užitkovosti ovcí 150 Kč (pro chovatele 144 Kč),
kontrola užitkovosti koz 300 Kč (pro chovatele 288 Kč),
vyprodukovaný beran 2 200 Kč,
vyprodukovaný kozel 2 500 Kč,
plemenný beran 6 Kč na krmný den (2 196 Kč za rok),
plemenný kozel 9 Kč na krmný den (3 294 Kč za rok).
Oproti roku 2011 se zvýšily požadavky chovatelů o 3,6%, ale bude vyplaceno o 14,3% méně. Původní záměr ministerstva, ve kterém mělo být vyplaceno o 24,5% méně než v roce 2011, se Svazu podařilo změnit alespoň na uvedenou úroveň. Náš požadavek na snížení objemu dotací pro chovatele o 5% oproti roku 2011 nebyl přijat.
Dotace na genové zdroje - bez záruky (nemáme rozhodnutí ministerstva):
šumavka 590 Kč s produkcí beranů, 340 Kč ostatní,
valaška 900 Kč,
koza bílá i hnědá 700 Kč.