Novela veterinárního zákona

09.04.2012 21:12

Novela veterinárního zákona
Jak již bylo řečeno, s novelou veterinárního zákona č. 308/2011 Sb., respektive s aktuálními změnami, které souvisejí s chovem malých přežvýkavců chovatele seznámil MVDr. Zbyněk Semerád.
„Z řady konkrétních opatření, s nimiž novela počítá je pro chovatele ovcí a koz aktuální změna v paragrafu 6, kterým se ruší veterinární osvědčení k přemístění hospodářských zvířat mimo území kraje. Musí ho však mít zvířata ve shromaždištích, určená pro obchodování. Jde o to, aby ten, kdo odbavuje zásilku zvířat měl k dispozici potřebné údaje, například z hlediska zdravotních zkoušek apod. Dále v § 27, který specifikuje požadavky prodeje syrového mléka a smetany chovatel musí podle předpisů Evropské unie garantovat zdravotní nezávadnost a doložit vyšetření z hlediska patogenů ohrožujících zdraví lidí. A to jak při podání žádosti o souhlas k prodeji syrového mléka na Krajskou veterinární správu, tak při každé změně, která by mohla ovlivnit zdravotní nezávadnost zmiňované suroviny. V § 64 týkajícího se označování hospodářských zvířat mohl tento úkon provádět podle veterinárního a plemenářského zákona a konečně i podle zákona na ochranu zvířat proti týrání jen veterinární lékař nebo soukromý veterinární technik. S výjimkou označování výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru je k tomuto oprávněn i chovatel. Specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na označování zvířat výžehem nebo injekční aplikací elektronického identifikátoru bude organizovat Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. Rozsah kurzu však ještě není stanoven. Chovatelů se týká i změna v § 67 ve smyslu snížení náhrad za neplnění zákonem stanovených opatření. Jedná se o případy porušení mimořádných veterinárních opatření, nezabezpečení provedení stanovených vyšetření podle Metodiky kontroly zdraví a nařízené vakcinace nebo při nesplnění požadavků při označování“.

 

Celí článek z Tradiční ovčácké konference pořádané v Seči v Železných horách