Motoličnatost

Motoličnatost

vyskytuje se na mokrých pastvinách je charakterizovaná zánětem jater a žlučovodů, chudokrevností a hubnutím

 Motolice jaterní (Fasciola hepatica)

hermafrodit, 2 – 3 cm, zelenožlutý, plochý, listovitý

Vývoj: Motolice kladou ve žlučovodech vajíčka, odtud se dostávají do střeva a trusem ven. V teple a vlhku (kaluže, bažiny) se líhnou obrvené larvy – miracidia, která ve vodě plavou. Když se setká miracidium s plžem bahnatkou, vnikne do ní a dále se vyvíjí. V plži vývojem přes generace redií vznikne několik set cerkarií – s ocásky. Cerkarie opouštějí bahnatku usazujé se na rostlinách, ztrácí ocásek, tvoří ze sekretu žláz obal a vytvoří další stadium – adolecarie. Ty jsou schopné invaze (travou, vodou). Cysty se žaludeční šťavou rozpustí, mladé motolice se vrátničním oběhem dostávají do jaterní tkáně a jsou zde několik týdnů. Pak pronikají do velkých žlučovodů, za 5 –6 týdnů pohlavně dospívají a kladou vajíčka.