Pastevní tetanie

Pastevní tetanie

u bahnic 6 – 4 týdny před a 2 týdny po porodu, vyskytuje se na jaře a na podzim po vyhnán na mladou pastvu, příznaky:neklid, vrávorává chůze, záškuby víček, klonické až tonické křeče, bezvědomí, snížená až vymizelá povrchová citlivost,úhyn – udušení

Příčiny:

mladé kultury (tráva, obilí), nevyrovnaný obsah Na a K, nedostatek Mg, zvýšený obsah K vyvolává zvýšenou tvorbu amoniaku v předžaludcích, což nepříznivě ovlivňuje vstřebávání Mg a dochází ke zvýšení K v séru a k porušení iontové rovnováhy v séru – zvýšená nervosvalová dráždivost