Plicní červivost

Plicní červivost

Plicní červivost

Diktiokaulóza

výskyt u mladých ovcí do 2 let, příznaky:suchý krátký kašel, později vlhký se sputem, kašel se zvýrazní v pohybu, studeným vzduchem, ovce špatně žerou a hubnou

Původce: Dictiocaulus filaria (Plicnivka ovčí) – geohelmint

5 –10 m nitkovitý červ, cizopasí v průduškách a v průdušnici, samice kladou vajíčka, v plicích nebo v trávicím ústrojí se líhnou larvy I. stadia, ve vnějším prostředí se larvy dále vyvíjí do stadia invaze schopného ve střevech se zbavuj ochranného obalu a krevním oběhem jsou zanášeny do plic

Zdroje a přenos:

přímý zdroj – nemocné ovce

nepřímý zdroj – zamořené pastviny, napajedla, stelivo